Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

S radostí vám představujeme našeho nového partnera – HUMAN design a tedy systém, nástroj, který věrně popisuje naše talenty a způsoby, jak je můžeme plně projevit. Ambasadorem Human designu je Jakub Střítezský, který je prvním certifikovaným profesionálem a učitelem v ČR. Jakubovými semináři prošlo od roku 2008 přes tisíc účastníků a vypracoval téměř 4 tisíce osobních konzultací..

Proč právě spojení HUMAN DESIGNU a #SpoluZaSny

Podnikání je kromě známé definice o tom, kdo je podnikatel a proč tuto činnost vykonává, také především cestou. Cestou nejen v rámci překonávání rozličných překážek a zdolávání výzev, ale také cestou k sobě samým. Cestou k hlubšímu poznání sebe, (znovu) objevování našich talentů, a tedy celkového seberozvoje. Často však potřeba důkladnějšího sebepoznání přichází až po určité době i leckdy zbytečného rozčarování, přešlapů a nevyužití našich talentů, a to ihned od počátku. Vše je také protkáno oblíbenou otázkou: proč někomu funguje v podnikání toto a mně ne? Pojďme tak objevit své talenty co nejdříve a začněme je efektivně využívat!

HUMAN design jako další klíč k objevení a projevení našeho talentu

My však za #SpoluZaSny objevování a vědomé práce se svými talenty bereme za naprosto klíčové, a to nejen pro každodenní osobní život, ale právě také pro tu podnikatelskou část. Můžeme si totiž často ušetřit čas a významně zkrátit pomyslnou cestu, která vede k naším vysněným cílům. Protože každý jsme nastaven jinak, jsme neporovnatelní, ale pokud pracujeme v souladu s naším nastavením, tak dosahujeme mnohem lehčeji výsledků a tím pádem vše se děje i s větší radostí. Jednoduše nejdeme „proti sobě“. Můžeme tomu říkat autentické podnikání, jakkoliv je libo. Jde o podstatu.

V čem nám může Humand design pomoci?

„HUMAN design je nástroj pro lepší orientaci v našem životě, pomáhá nám přijmout určité danosti, se kterými jsme se narodili a respektovat naše vnitřní nastavení, tak abychom se rozhodovali podle hlasu pravdy a tedy to, ne co si myslíme, ale podle toho, co k nám skutečně patří.“ Uvádí Jakub a dodává „popisuje mechaniku našeho fungování, zákonitosti, nastavení, které řídí náš život a umožňuje tak lépe pochopit, orientovat se v tom a přijímat to.“

Human design nám umožní projevit své dary a talenty

Protože když přijímáme náš způsob fungování a „nesnažíme se být někým jiným, než jsme, tak jsme sami sebou. HUMAN design se neopírá o víru, ale o osobní zkušenost. Je na každém z nás, abychom si vyzkoušeli, zda informace, které se o sobě dozvíme, fungují v každodenním životě, a jak pomůžou zkvalitnit náš život“ uvádí Jakub. Oblíbenost systému Human design nejen u nás, ale i v zahraničí a mezi podnikateli, to jenom potvrzuje.


Jaký je můj ideální způsob fungování v každodenním životě?

Human design popisuje čtyři typy lidí, kteří mají svůj vlastní způsob ideálního fungování v životě, podle svého základního, vnitřního nastavení. Jejich názvy (Generátor, Projektor, Manifestor a Reflektor), sice úplně neevokují cokoliv, co by ženy měly touhu více prozkoumávat.. a my za #SpoluZaSny podporujeme především podnikatelky,…. ale nebojte, není se čeho obávat. V těchto přesně popsaných archetypech totiž nalezneme ideální způsob rozhodování, které můžeme právě vhodně a s vysokým efektem přenést i do našeho podnikání. HUMAN design nám jednoduše vidí až do „duše“, dokáže nás velmi dobře popsat a ukáže nám, jak se nejlépe rozhodovat. Jak se při svém rozhodování nechat vést naší vnitřní moudrostí, respektovat naše vnitřní nastavení a jít tak jednoduše cestou nejmenšího odporu. Znalost našeho designu (nastavení) nám tak přináší mnoho cenných informací, vědomých i nevědomých tendencí, darů a talentů. Kdo je ještě nezná, či pouze tuší, pojďme je objevit a legitimovat!

Máte chuť se ještě více poznat a začít plně využívat své talenty?

Pokud jste si ještě nevygenerovali základní mapu vašeho designu spolu se stručným popisem vaší charakteristiky, tak doporučujeme tak učinit. Ideální však je, nechat si vypracovat podrobný Písemný rozbor, který detailně popisuje právě to vaše individuální vnitřní nastavení. Na první pohled nesrozumitelná mapa, kterou si můžete spolu se základní charakteristikou vygenerovat zdarma, tak pro vás ožije. Jako všechny mapy i tato vede k nějakému cíli, kterým je větší naplnění a harmonie se sebou i s druhými. Písemný rozbor vám nabídne jiný pohled na život a podpoří vás ve schopnosti projevit váš plný potenciál v osobní i profesní oblasti.

HUMAN design – písemný rozbor pro členy a fanoušky #SpoluZaSny

Písemný rozbor vašeho designu vám pomůže lépe se v sobě vyznat a respektovat vaše nastavení. Společně jsme pro vás připravili speciální akci a to od 17. – 21. listopadu 2021. Sledujte novinky na projektovém webu: www.spoluzasny.cz, či v naší soukromé FB skupině #SpoluZaSny, ať vám nic neunikne.

#SpoluZaSny: marketingovo-networkingový club pro ženy, které posouvají své podnikání výš!